Aktualności

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ”

 

Gminny Ośrodek zdrowia w Miechowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ”

 

Celem projektu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów Placówki POZ – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

 • zastosowanie i zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne);
 • zapewnienie dostępu do miejsc, w których pracownicy, i pacjenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpowiednimi środkami oraz czytelnej informacji o tym, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce;
 • zapewnienie codziennego sprzątania „na mokro” z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych;
 • zapewnienie regularnego czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń placówki i sprzętu medycznego oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci;
 • zaopatrzenie w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak: filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego, środki ochrony oczu i twarzy (gogle, osłony), rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne pracowników mających kontakt z pacjentami;
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych pacjentów poprzez zlecanie badań laboratoryjnych, RTG, EKG, spirometrii.

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • doposażenie Placówek POZ oraz personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ oraz pozostałych pracowników tych jednostek, w środki ochrony indywidualnej niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia i zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19;
 • doposażenie placówek w środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzenia dezynfekujące niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19;
 • doposażenie placówek POZ w sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

 

Więcej informacji o projektach realizowanych ze środków Funduszy Europejskich znajduje się w serwisie Mapa Dotacji pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl

 

tarcza_plakat


Cennik badań wykonywanych przez laboratorium analityczne

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie

 

Laboratorium

 

REJESTRACJA:

Szpitalna 3, 32-200 Miechów
Telefon: (+48)413820383

 

CENNIK:

(Obowiązuje od 01.05.2024r.)

 

 • Albumina - 15,00 zł
 • ALP - 17,00 zł
 • ALT - 15,00 zł
 • Amylaza - 18,00 zł
 • APTT - 18,00 zł
 • ASO (latex) - 15,00 zł
 • AST - 15,00 zł
 • Białko całkowite - 15,00 zł
 • Bilirubina - 15,00 zł
 • Cholesterol całkowity - 15,00 zł
 • Cholesterol HDL - 17,00 zł
 • CRP - 27,00 zł
 • FT3 - 36,00 zł
 • FT4 - 36,00 zł
 • GGTP - 17,00 zł
 • Glukoza - 15,00 zł
 • HBs - 35,00 zł
 • Kał na krew utajoną - 35,00 zł
 • Klirens kreatyniny - 22,00 zł
 • Kreatynina - 15,00 zł
 • Kwas moczowy - 15,00 zł
 • Mocz (białko) - 16,00 zł
 • Mocz (glukoza) - 16,00 zł
 • Mocz ogólny - 20,00 zł
 • Mocznik - 15,00 zł
 • Morfologia - 18,00 zł
 • OB - 13,00 zł
 • Potas - 15,00 zł
 • PSA - 52,00 zł
 • PT (INR) - 17,00 zł
 • Retikulocyty - 22,00 zł
 • RF (latex) - 20,00 zł
 • Rozmaz krwi - 21,00 zł
 • Sód - 18,00 zł
 • Triglicerydy - 18,00 zł
 • TSH - 33,00 zł
 • Usługa pielęgniarska - 15,00 zł
 • Żelazo - 16,00 zł

Badania USG
Wykonywane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miechowie

 

Gabinet USG

 

REJESTRACJA:

Szpitalna 3, 32-200 Miechów
III piętro, pokój 313 i 316
Telefon: (+48)413820297

 

USG jamy brzusznej, USG obwodowych węzłów chłonnych, USG ślinianek, USG tarczycy wykonywane są bezpłatnie ze skierowaniem od lekarzy GOZ Miechów

 

CENNIK:

(Obowiązuje od 01.05.2024r.)

 

 • ECHO serca - 150 zł
 • USG jamy brzusznej - 120 zł
 • USG obwodowych węzłów chłonnych - 120 zł
 • USG ślinianek - 120 zł
 • USG piersi - 120 zł
 • USG tarczycy - 120 zł

 

aloka alpha 6

Badania USG wykonywane są na wysokiej klasie aparacie ALOKA ALPHA 6


Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie

świadczy odpłatnie zabiegi oraz porady lekarskie poza kontraktem z NFZ oraz dla osób bez ubezpieczenia.

 

CENNIK:

(Obowiązuje od 01.05.2024r.)

 

 • Badanie EKG - 50 zł
 • Echo serca - 150 zł
 • Echo serca oraz próba wysiłkowa (pakiet) - 300zł
 • Holter EKG - 150 zł
 • Holter RR - 130 zł
 • Iniekcja domięśniowa - 20 zł
 • Iniekcja podskórna - 15 zł
 • Spirometria - 50 zł
 • Spirometria z próbą rozkurczową - 70 zł
 • Szczepienie - 50 zł
 • Szczepienie poza placówką (np. w zakładzie pracy) - 50 zł
 • Pomiar ciśnienia - 10 zł
 • Porada lekarska (POZ, AOS) - 90 zł
 • Próba wysiłkowa - 200 zł
 • USG jamy brzusznej - 120 zł
 • USG obwodowych węzłów chłonnych - 120 zł
 • USG piersi - 120 zł
 • UGS ślinianek - 120 zł
 • USG tarczycy - 120 zł
 


TPK

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

* platforma nie obsługuje połączeń wykonywanych poza granicami Polski

 e-Recepta - czyli recepta w wersji elekrtronicznej

 

Szanowny Pacjencie od 08.01.2020r. obowiązują recepty w wersji elektronicznej.

Zobacz jak w prosty sposób skonfigurować swoje Intenetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) , tak aby otrzymywać e-recepty przez SMS i/lub email.Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie
zatrudni lekarz do pracy w Poradni Dziecięcej

 

Szanowni Państwo,

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie poszukuje do pracy w Poradni Dziecięcej lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub medycyny rodzinnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (+48)660456484 lub (+48)413820297.


Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie

 
1.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Pragniemy poinformować Cię, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest
„Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie”, zwany dalej: „Administratorem”,
reprezentowany przez Panią Kierownik lek. med. Reginę Siudak.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
lub dzwoniąc pod numer:  (+48)413820297.

Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
powołanego przez niego  Inspektora Ochrony Danych
pisząc na adres:  iod@gozmiechow.eu

 

2.

Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

 

5.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,
tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

6.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

7.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.

Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 

9.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 


(*) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie,
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
NIP 6591400087, REGON 357180882

(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 378047
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem