Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gozmiechow.eu

 • Data publikacji strony internetowej: Marzec 2019r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: Październik 2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących do nawigacji. Nie stwierdzono pułapki klawiaturowej.
 • Na stronie wyświetlane są elementy multimedialne w celach informacyjnych pochodzące z innych witryn np. z serwisów YouTube, Facebook itp. Elementy te mogą nie posiadać tekstowej alternatywy.
 • Oprócz jednej podstrony o nazwie „Poczta” wszystkie elementy strony oraz podstrony otwierane są w tym samym oknie. Strona nie posiada mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Strona nie posiada wyszukiwarki. Znajduje się na niej mapa strony. Do podstron można dostać się w wygodny sposób za pomocą krótkich, przyjaznych nazw podstron wpisanych bezpośrednio w pasku adresu po nazwie domeny (tzw. Super Link-ów).
 • Wygląd i działanie menu jest takie samo na wszystkich stronach, a nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony.
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony. Strona działa poprawnie również na urządzeniach mobilnych bez względu na orientację ekranu.
 • Strona nie posiada elementów przekazujących informację wyłącznie za pomocą koloru, pozycji, czy formy.
 • Na stronie nie występują treści, w których dźwięk uruchamiany jest automatycznie bez możliwości wyłączenia, ani żadne ruchome elementy, których nie da się zatrzymać.
 • Strona posiada formularz kontaktowy zabezpieczony kodem potwierdzającym.
 • Linki do porania plików zawierają informację o formacie pliku ale nie wyświetlają informacji o rozmiarze oraz wersji językowej pobieranego pliku. Na stronie znajdują się niewielkie pliki w formacie pdf o rozmiarze nie przekraczającym kilku megabajtów, zawierające treści wyłącznie w języku polskim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48)413820297. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia znajdują się w budynku „C” Szpitala Św. Anny na parterze oraz III piętrze. Do wejścia prowadzi podjazd ślimakowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowane są toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczono drogi ewakuacyjne. Ewakuacja z III piętra jest utrudniona ponieważ w budynku nie ma ewakuacyjnych platform schodowych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jest to budynek parterowy. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczono drogi ewakuacyjne.

Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku usługowego. Wejście przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest parking, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczono drogi ewakuacyjne.

Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku wolnostojącego. Wejście przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach po tzw. pochylni ślimakowej. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest parking, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczono drogi ewakuacyjne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie,
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
NIP 6591400087, REGON 357180882

(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 369749
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem